כבל ​N2XCWY

כבל כח 1KV כבל מבודד XLPE מסוכך 0.6/1KV N2XCWY דגמים כבלי בידוד XLPE שימושים » כבל כוח ופיקוד מסוכך להתקנה קבועה בתחנות כוח, לוחות חלוקה ומפעלי תעשיה. » משמש לחלוקת חשמל, לפיקוד ולמדידה.  » מתאים למקומות בהם נדרשת הגנה מכנית וחשמלית מוגברת. » בידוד XLPE מאפשר טמפרטורת מוליך של 90 מעלות, ועל כן כושר נשיאת […]

כבל N2XCY PVC

כבל כח 1KV כבל מבודד PVC מסוכך 0.6/1KV NYCWY דגמים כבלי בידוד PVC שימושים » כבל כוח ופיקוד מסוכך להתקנה קבועה בתחנות כוח, לוחות חלוקה ומפעלי תעשייה. » משמש לחלוקת חשמל, לפיקוד ולמדידה.  » מתאים למקומות בהם נדרשת הגנה מכנית וחשמלית מוגברת. » המוליך החיצוני הקונצנטרי יכול לשמש כמוליך PE או כמוליך PEN או כסיכוך. […]

כבל NYCY PVC

כבל כח 1KV כבל מבודד PVC מסוכך 0.6/1KV NYCY דגמים כבלי בידוד PVC שימושים » כבל כוח ופיקוד מסוכך להתקנה קבועה בתחנות כוח, לוחות חלוקה ומפעלי תעשייה. » משמש לחלוקת חשמל, לפיקוד ולמדידה.  » מתאים למקומות בהם נדרשת הגנה מכנית וחשמלית מוגברת. » המוליך החיצוני הקונצנטרי משמש כמוליך PE או כסיכוך. » מוליך זה עשוי […]