oron כבלים - אורון כבלים מיוחדים לתעשייה - תעלות וזרועות
אורון כבלים - כבלים מיוחדים לתעשיה

Oron כבלים - כבלי חשמל לתעשיה

חפש
ORON CABLES

תעלות וזרועות

מחבר לתעלת רשת (יקיר / מולק)

זרוע תמיכה קלה 100 מ"מ

זרוע תמיכה קלה 200 מ"מ

זרוע תמיכה קלה 300 מ"מ

זרוע תמיכה קלה 400 מ"מ

תעלת פח 0.8/40/40

תעלת פח 0.8/100/100

תעלת פח 0.8/60/60

תעלת פח 0.8/100/100

תעלת פח 0.8/60/100

תעלת פח 0.8/60/120

תעלת פח 0.8/100/200

מכסה לתעלת פח 0.8/100

מכסה לתעלת פח 0.8/120

מכסה לתעלת פח 0.8/200

מכסה לתעלת פח 1/300

תעלת רשת מגולבנת 50/50 (המחיר למטר)

תעלה רשת מגולבנת 100/85 (המחיר למטר)

תעלה רשת מגולבנת 300/85 (המחיר למטר)

מכסה פח רוחב 50/0.8 לתעלת רשת 50 (המחיר למטר)

מכסה פח רוחב 110/0.8 לתעלת רשת 100 (המחיר למטר)

מכסה פח רוחב 210/0.8 לתעלת רשת 200 (המחיר למטר)

מכסה פח רוחב 310/0.8 לתעלת רשת 300 (המחיר למטר)