oron כבלים - אורון כבלים מיוחדים לתעשייה - קופסאות מחווטות
אורון כבלים - כבלים מיוחדים לתעשיה

Oron כבלים - כבלי חשמל לתעשיה

קופסה עם מנתק / מא"ז S802

כבל סולארי נחושת מובדלת - גמיש במיוחד למערכות צפות

קופסאות חשמל מחווטות ABB

קופסאות DC 

ניתן להשיג קופסה DC עם / ללא מגן מתח יתר.
קופסה עם מנתק / מא"ז S804

קופסאות AC

ניתן להשיג קופסה AC עם / ללא מגן מתח יתר.
קופסה עם בית נתיך
לוח מונה ייצור
לוח איסוף עם מגן מתח יתר