Eng

בית » סוגי כבלים » כבלים וחוטים גמישים » חוטים נטולי הלוגן גמישים 90 מעלות

חוטים נטולי הלוגן גמישים
90 מעלות

חוטים נטולי הלוגן גמישים 90 מעלות

עכשיו במלאי באדר אורון – חוטים גמישים נטולי הלוגן לעבודה בטמפרטורה 90 מעלות.

החוטים הם דגם   TOXFREE® ZH  H07Z-K תוצרת TOP CABLE ספרד.

חוטים וכבלים נטולי הלוגן פולטים פחות גזים רעילים ועשן בעת שריפה לעומת חוטי PVC, וכך מפחיתים את הסיכון לפגיעה בבני אדם ובציוד אלקטרוני.

שימו לב שיש הבדל חשוב ביותר בין דגם H07Z-K לבין דגם H07Z1-K:
אמנם שני הדגמים הם נטולי הלוגן, אך בעוד שדגם H07Z1-K מתאים לעבודה ב-70 מעלות בלבד, דגם H07Z-K שבמלאי שלנו מתאים לעבודה ב- 90 מעלות.

הסיפרה "1" עושה את ההבדל בין 70 ל- 90 מעלות.

דילוג לתוכן