כניסות כבלים ואביזרי כבלים - אורון כבלים
אורון כבלים - כבלים מיוחדים לתעשיה

Oron כבלים - כבלי חשמל לתעשיה

כניסות ואביזרי כבל

ניתן להזמין מגוון כניסות כבל המתאימות לאפיון הטכני הנדרש, לרבות: 

◆  כניסות כבל מוגנות פיצוץ

◆  כניסות הכבל EMC

◆  כניסות כבל בצבע כחול לאזורים intrinsically safe 

◆  כניסות כבל בעלות תקן UL

◆  כניסות בעלות ריבוי חורים

◆  ומגוון נוסף של כניסות כבל וכניסות צינור.
כניסות כבלים ואביזרי כבלים