oron כבלים - אורון כבלים מיוחדים לתעשייה - כבלים סולאריים
אורון כבלים - כבלים מיוחדים לתעשיה

Oron כבלים - כבלי חשמל לתעשיה

אתה הולך להשקיע כל כך הרבה כסף בהקמת מערכת סולארית גדולה - פנלים, ממירים וגם קונקטורים, המהווים פחות מחצי אחוז מעלות המערכת כולה...

עצור רגע!
האם אתה מודע לכך, ששעות ההשתבה הרבות ביותר של סטרינגים במערכת סולארית, נגרמות בשל קונקטורים לא איכותיים או עקב שימוש בזכר ובנקבה, שאינם מאותו יצרן?
בסקר של האיחוד האירופי רואים שקונקטורים תקולים / שרופים הם הגורמים המשמעותיים ביורת לאובדן התפוקה.
 
עם הקונקטורים המקוריים של multi-contact MC4 ההתנגדות נמוכה משמעותית מהחיקויים הקיימים בשוק, וגם מהמתחרה הישיר של multi-contact
 
ובסוף, זה פוגע בכיס - משמעותית
הנזק הכספי הגבוה ביותר במערכת הסולארית, נובע מקונקטורים לא איכותיים, המתחילים לקרוס לאחר 3-5 שנים בהן המערכת פועלת.
בחישוב פושט, עלות הקונקטורים מהווה פחות מחצי אחוז מעלות המערכת כולה.
ולצורך המחשה - מערכת שמשקיעים בהקמתה מיליון ש"ח עלות הקונקטורים שבה מסתכמה בכ- 12,000 ש"ח במידה וקונים קונקטורים מקוריים של multi-contact, ובכ 8,000 ש"ח במידה וקונים קונקטורים שאינם מתוצרת אירופה, ההבדל הוא פחות מ- 4,000 ש"ח על מערכת שעלותה 1 מיליון ש"ח.
 

 multi-contact MC4

 multi-contact MC4 הקונקטור המקורי, היחיד ששומר על הכסף שלך:
פחות התנגדות = מוליכות גבוהה = תפוקה גבוהה יותר של חשמל!
שמירה על תפקודת חשמל גבוהה במשך שנים רבות!