oron כבלים - אורון כבלים מיוחדים לתעשייה - כבלים מסוגים שונים
אורון כבלים - כבלים מיוחדים לתעשיה

Oron כבלים - כבלי חשמל לתעשיה

דף הבית >> כבלים מסוגים שונים

סוגי כבלים:

◆ כבל  12/20(24)KV
◆ כבל  12/20KV
◆ כבל  12KV
◆ כבל  18/30(36)KV
◆ כבל  18/30KV
◆ כבל  24KV
◆ כבל  3.6/6(7.2)KV
◆ כבל  3.6/6KV
◆ כבל  36KV    
◆ כבל  6/10(12)KV
◆ כבל  6/10KV
◆ NYFGY
◆ PV1-F
◆ SID
◆ SIF
◆ ZZ-F
◆ כבלי 2464 UL
◆ כבלי DC - כבל די סי
◆ כבלי פיקוד MULTI STANDARD
◆ כבלי פיקוד TRIRATED

כבלים מסוגים שונים

כבלים מסוגים שונים