כבלים יצוקים - אורון כבלים
אורון כבלים - כבלים מיוחדים לתעשיה

Oron כבלים - כבלי חשמל לתעשיה

כבלים יצוקים

כבל יצוק
ניתן להזמין מגוון כבלים יצוקים לפי אפיון טכני נדרש,

לרבות כבלים עם תקן ישראלי ועם תקנים בינלאומיים.